etlindahl.se

Direktlänkar:
eKassaboken, en enkel kassabok för små föreningar, i Excel-format
Huvudräkning, en enkel sida för egen övning

Torkel Lindahl

Porträtt av mig

Mitt liv    -    mitt arbete    -    mina intressen    -    mina studier    -    Kontakt

Mitt liv

Jag föddes redan som liten i mitten på förra seklet. Min levnadsbana hittills har fört mig från Jämtland via Luleå och Uppsala till Umeå. Här bor jag sedan drygt fyrtio år tillsammans med min hustru Elisabeth. Våra tre döttrar bor numera utspridda över världen, den äldsta i Idaho, USA. Sju barnbarn. Vi bor i ett kedjehus i västra delen av stan, i ett område som byggdes i mitten av sextiotalet.

Umeå är en medelstor stad (ca 130 000 inv) som vid mer än ett tillfälle utsetts till Sveriges bästa/trevligaste stad.
Mer om Ume

Mina intressen


 Total solförmörkelse 1999-08-11
Total solförmörkelse
11 augusti 1999,
Ungern.

Venuspassagen 2004-06-08

Mina intressen sträcker sig över så vida områden som teologi, astronomi, lingvistik, filosofi, historia ja, egentligen allt (utom bridge och knyppling).

Även datorer intresserar mig mycket och jag har under åren hunnit lära mig en hel del på egen hand, bl a om www-hantering och hur man gör webbsidor.

Jag har även fuskat en del med dataprogrammering och bl a gjort eKassaboken, en elektronisk kassabok för föreningar och Huvudräkning, en enkel sida där man kan träna sin matteförmåga (fungerar bra i mobilen).

Mitt arbete

Sedan maj 2021 är jag pensionär och ägnar min tid åt ideella engagemang, bland annat i Grisbackakyrkan i Umeå och inom Frimodig kyrka

Mellan september 2011 och april 2021 fanns jag på Enheten för IT-stöd och systemutveckling, ITS, vid Umeå Universitet. Där arbetade jag med testning inom utveckling/underhåll av högskolornas gemensamma antagningssystem.

Mellan september 2010 och augusti 2011 hade jag diverse småjobb, både som präst och inom IT. Samt sökte jobb.

Från augusti 2009 t.o.m. augusti 2010 arbetade jag inom en kristen organisation som heter Credo. Jag hade ett vikariat som administrativ chef på Credos sverigekontor i Stockholm, vilket var ett kärt återseende eftersom jag har arbetat i Credo tidigare (se nedan).
Credo arbetar för att sprida kristen tro bland skolungdomar och studenter i Sverige.

Min chef, Erik, och jag
Åren 2003-2009 arbetade jag som datakonsult och programmerare hos IT-arkitekterna i Umeå (kontoret sedermera nedlagt). På bilden ses min dåvarande chef, Erik, ge mig instruktioner för arbetet.


Jag och mina kollegor i Credo
Jag och mina dåvarande kollegor i Credo 
 
1983-2003 arbetade jag som studentpräst i Credo. Mitt arbete i Credo innefattade mycket sådant som en präst brukar göra, typ förkunnelse, enskilda samtal, förbön och bikt, men också mycket sådant som var specifikt för min tjänst i Credo: ledarträning/-utbildning, akademiska samtal om tro och liv etc. Jag var också under några år redaktör för Credos webbsida Frågor och svar om kristen tro.


1978-1983 var jag församlingspräst i Umeå landsförsamling och arbetade med gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, enskilda samtal och annat som ingår i en församlingsprästs arbete.

Mina studier

Jag gick gymnasiets naturvetenskapliga linje vid Hermelinsskolan i Luleå 1969-1972. Därefter läste jag in en teol.kand. i Uppsala och prästvigdes för Luleå stift 1978.

I början av 1990-talet läste jag ett par A-kurser i Datavetenskap vid Umeå universitet. Vid det här laget är nog den kunskap jag inhämtade då ganska föråldrad men jag lärde mig en hel del intressant om t ex hur Bankomat-systemet är uppbyggt och fungerar.

Hösten 2000 studerade jag kursen Interaktiv www-hantering (5 p) vid det som då hette Svenska Distanshögskolan vid Mitthögskolan, numera Mittuniversitetet, i Sundsvall. Hösten 2001 läste jag Datateknik A, Grundkurs IT (5 p), också det vid Svenska Distanshögskolan. eKassaboken började som en laboration på den kursen.

Under åren i IT-Arkitekterna gick jag diverse kortare kurser, bl.a. i javaprogrammering och i administration av Oracle DB och Windows Server 2003.

Under mina år p ITS gick jag också några kurser inom test och effektkartläggning.

Kontakt

Epost: