Huvudräkning
Räknesätt
Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Nivå
1
2
3
4
x
=   
rätt och fel
 
Pröva även Multiplikationstabellen
10 tabeller i slumpmässig ordning

© Torkel Lindahl   16 maj 2022