eKassaboken

Jag har under flera år arbetat med ideella föreningar och upptäckt ett problem som jag tror att jag lyckats hitta en lösning på.

I många ideella föreningar finns en kassör som efter bästa förmåga försöker hålla reda på föreningens pengar. Detta har av tradition gjorts manuellt i en handskriven kassabok. Var och en som någon gång blivit anmodad att revidera en sådan bokföring vet att det inte är utan problem...

Numera görs nästan all bokföring med hjälp av datorer, men en liten förening, med en budget på några tusen, har sällan råd att köpa ett riktigt bokföringsprogram. Dessutom byts kanske kassören ut så ofta att det skulle bli ohanterbart om man jämt och ständigt skulle behöva flytta programmet till en ny dator - som kan ha ett annat operativsystem! Kanske har den nya kassören inte ens en dator utan använder en dator på jobbet eller skolan.

eKassaboken är en arbetsbok i MS Excel och finns i två versioner, en som fungerar i MS Excel fr.o.m. MS Office 2007 och en som fungerar i MS Office 97 och 2003. (Däremot fungerar den inte med motsvarande program i OpenOffice.)

Freeware-villkor

eKassaboken är skapad av Torkel Lindahl, Umeå och skyddas av upphovsrätten.
eKassaboken är freeware, dvs du får använda den som du vill och sprida den till vem du vill (gör det!), men

Om du behöver hjälp att använda eKassaboken är du välkommen att höra av dig (min epostadress finns längst ner på Hjälp-fliken i eKassaboken), men jag lovar inte att jag har tid att svara.
Och jag garanterar inte att eKassaboken fungerar felfritt.

Download

eKassaboken finns nu i två versioner.

Version för MS Office 2007-2013: eKassaboken267.xlsm, 133 K
finns komprimerad i filen eKassaboken267_(2007-2013).zip, 110 K

(äldre version för MS Office 97-2003: eKassaboken267.xls, 260 K
finns komprimerad i filen eKassaboken267_(97-2003).zip, 204 K)

Problem
I nyare versioner av Excel och Windows kan det hända att knappar plötsligt "försvinner". I själva verket finns de kvar men är osynliga.
De kommer fram igen (blir synliga) om man växlar till en annan flik och sedan tillbaka.
Jag hoppas kunna lösa problemet i en framtida uppgradering av eKassaboken...

Ändringar

Version 2.67: Uppdaterat hjälptext om filformatet och om makrosäkerhet.
Version 2.66: Rättat ett felaktigt cellformat i fliken Nytt_verifikat.
Version 2.65: Rättat ett felaktigt teckenformat i fliken Nytt_verifikat.
Version 2.64: Rättat bugg som gav felaktigt felmeddelande i fliken Kassabok.
Version 2.63: Rättat bugg som gav felaktigt felmeddelande i fliken Bokslut, m.m.