Multiplikationstabellen
10 tabeller i slumpmässig ordning
x
=     
rätt och fel
uppgifter återstår
 
Pröva även Huvudräkning
4 räknesätt, 4 nivåer

© Torkel Lindahl   16 maj 2022